SVJ Tanvaldská - projekt Střelničná
Tanvaldská 1334 - 1339
SVJ a BD
Poslední změna:
06. 06. 2024

Revitalizace areálu Norma - projekt Střelničná

Projekt Střelničná - model

Aktuální informace o přípravě výstavby v našem sousedství

Archiv starších příspěvků zde

06. 09. 2023

CPI žádá o demolici okrskového centra - dnešní Normy v Tanvaldské!

O záměrech CPI s objektem bývalé Včely - dnes zde sídlí supermarket Norma - nebylo delší dobu slyšet. Podle aktuálních informací spolku Krásné Kobylisy firma CPI požádala stavební úřad o povolení k demolici celé Včely Tanvaldská!

Ohlášení o odstranění centra občanské vybavenosti v ulici Střelničná podala společnost CPI Reality 26. června 2023. V dokumentu uvádí předpokládaný začátek demolice na květen 2024. Vybouraný materiál má být tříděn a přednostně použit pro následující výstavbu. O vydání povolení pro její umístění požádala CPI Reality 19. dubna loňského roku. Záměrem je novostavba bytového domu.

Bourání objektu Včely 2017

Přijďte si pro informace na besedu, kde se bude představovat územní studie sídliště Ďáblice!

úterý 12. září od 17:30, Kulturní dům Ládví

20. 4. 2020

Kino Ládví půjde k zemi a nikdo tomu už nezabrání

Již dříve schválená demolice kina Ládví je realitou - jiý zhruba týden probíhají demoliční práce, zatím převážně v interiéru budovy.

Nahradit jej má nová obchodní budova se supermarketem PENNY.

Podle informací spolku Krásné Kobylisy investor přislíbíl o konečné podobě budovy ještě jednat.

6. 4. 2019

Připomínky k územní studii lze podávat až do 31. května - využijte tento formulář

Výsledek tlaku, který obyvatelé sídliště Ďáblice vyvinuli na politickou reprezentaci, je výrazné prodloužení doby na podávání připomínek k územní studii.

Celý návrh lze stáhnout ze stránek IPR zde, jedná se o datově rozsáhlý dokument, více než 125 MB.

Jak už jsme psali níže, návrh obsahuje více než 20 nových budov - na obrázku níže jsou barevně odlišeny.


Studie - celek
Kliněte pro zvětšení

Co se týká našeho bezprostředního okolí, místo dnešní Normy je navržen nový objekt, posunutý více směrem ke Střelničné, s výškou 6 pater.


Studie - celek
Kliněte pro zvětšení

6. 4. 2019

Sídliště Ďáblice v ČT

26. března se problémy územní studie sídliště Ďáblice ocitnuly ve vysílání České televize hned dvakrát.

Nejdříve dopoledne v pořadu Studio 6 byl rozhovor s ředitelem IPR Praha p. Boháčem. Redaktorka působí velmi nepřipraveně a p. Boháč volně manipuluje fakty. Stěžejní věta zazní kolem 5. minuty: „pokud místní lidé chtějí, aby sem město nainvestovalo stovky milionů korun, což je investice do toho veřejného prostranství, tak je potřeba, aby za to Praha dostala nějakou protihodnotu, a tou protihodnotou je pro nás právě to doplnění funkcí a služeb…“

ČT - Studio 6

Jinými slovy – buď vám tady nastavíme baráky podle našich požadavků (a vytěžíme městský majetek), nebo nepočítejte s ničím od nás – to prezentuje p. Boháč jako názor IPR. Aspoň víme, odkud vítr fouká.

Podruhé, ve večerních zprávách z regionů, už byl pohled ČT vyváženější – zejména díky účasti další osoby - architekta Ing. Beneše, jehož názory byly našim stanoviskům podstatně bližší.

23. 3. 2019

Rekapitulace hektickéhých dvou týdnů

V pondělí 11. března 2018 od 18 hodin ve velkém sále KD Ládví proběhlo představení návrhu územní studie Sídliště Ďáblice obyvatelům. Setkání, které pořádal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a zpracovatel architektonické studio CCEA MOBA. Sál byl naplněn k prasknutí a lidé stáli i na chodbách. Těžiště studie spočívá v zastavění prostor kolem ulice Střelničná - její proměnu na městský bulvár. Lidé v sále tento koncept jednoznačně odmítnuli.

Nová výstavba - zvětšit obrázek

>

Den nato byl návrh studie zveřejněn na stránkách IPR i s formulářem pro zadávání připomínek s termínem uzávěrky do 10. dubna 2019.

Ve středu 13. března se konalo pravidelné zasedání zastupitelstva MČ Praha 8, na kterém vystoupila řada našich sousedů (reportáž z TV Praha zde) s požadavkem na radikální změnu studie. K tomu se připojila i část zastupitelů a nakonec bylo odhlasováno usnesení, které výstavbu v tomto rozsahu odmítá.

Ve čtrtek 14. března bylo setkání mezi zástupci BD/SVJ a IPR, na které opět naši zástupci argumantovali naprostou nepřipraveností studie, chybějícími podklady a dalšími závažnými nedostatky, a požadovali jeji zásadní přepracování.

Ve čtvrtek 21. března na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy opět vystopila řada našich spoluobčanů i zástupci rady MČ Praha 8. Díky jim se podařilo protlačit usnesení (neoficiální verze), které nařizuje IPR, jako pořizovateli studie, studii upravit a prodloužit lhůtu k podání připomínek do 31. května. Krátká reportáž stanice TV Praha zde.

Díky obrovskému úsilí mnoha našich spoluobčanů se podařilo odvrátit jednu hrozbu, developerský tlak však bohužel neustáva. O studii se bude znova jednat a teprve bude nutné prosadit jeji podobu tak, aby nám opravdu pomohla.

3. 3. 2019

Představení návrhu územní studie Sídliště Ďáblice

V pondělí 11. března 2018 od 18 hodin ve velkém sále KD Ládví bude obyvatelům sídliště představen návrh územní studie Sídliště Ďáblice.

Setkání pořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Zpracovatelem územní studie je architektonické studio MOBA, jehož zástupci také budou přítomni.

Projekt má proti původnímu harmonogramu poněkud skluz, také úrověň spolupráce s občany nenaplnila očekávání.

Vážení sousedé, přijďte na toto setkání, musíme zpracovatele ujistit, že náš zájem je trvalý a na kvalitě života na sídlišti nám stále záleží. CPI nespí, jen volí jiné formy.

29. 10. 2018

Setkání s IPR nad mapou sídliště Ďáblice

Od podzimu 2018 bude pro Sídlišti Ďáblice vznikat územní studie. Jejím hlavním účelem bude určit základní hodnoty sídliště, které je potřeba chránit a posilovat a nastavit adekvátní limity pro jeho budoucí rozvoj. Územní studie navrhne míru případné výstavby na sídlišti včetně její funkce a vhodného umístění, a dále navrhne, jak by měla vypadat veřejná prostranství a infrastruktura.

Důležitou součástí studie budou i podněty a zkušenosti místních občanů. Tímto bychom vás chtěli požádat o spolupráci. Rádi bychom vás pozvali na vycházky a setkání nad mapou, kde nám budete moci sdělit, co ve vašem okolí oceňujete, co Vám chybí nebo co byste chtěli zlepšit.

Setkání pořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy společně s městskou částí Praha 8. Zpracovatelem územní studie je Moba studio, které se bude setkání také aktivně účastnit.

Vycházky a setkání se budou konat v:

  • V sobotu 10. 11. 2018 vycházka začíná v 14:30 před Billou (Šimůnkova 1), setkání nad mapou začíná v 16:00 v jídelně ZŠ Burešova. Na tomto setkání projdeme s urbanisty část Sídliště ďáblice v okolí ulice Žernosecká, viz mapa na plakátu.
  • V neděli 11. 11. 2018 vycházka začíná v 14:30 před KD Ládví, setkání nad mapou začíná v 16:00 v jídelně ZŠ Burešova. Na tomto setkání projdeme s urbanisty část Sídliště ďáblice v okolí ulice Střelničná, viz mapa na plakátu.
Mapka vycházek
Kliněte pro zvětšení mapky

Pozvánky s mapkou a dalšími podrobnostmi můžete stáhnout také z tohoto odkazu - pozor soubor je poměrně velký (cca 2,3 MB)

29. 10. 2018

Článek v Praze 8 s podivnou fotografií

Dnes byl distribuován "radniční" časopis Osmička a v něm je na straně 4 článek o návrhu stavební uzávěry na sidlišti Ďáblice.

V článku samotném není nic objevného, co již nebylo publikováno v tiskových zprávách (a z nich i na našem webu). Článek je však bez bližšího komentáře opatřen fotografií, na kterou je vkopírován do Famfulíkovy ulice objekt, přezdívaný "Hvězda smrti". Ano, jedná se jeden z projektů CPI.

Tanvaldská - celk. situace

Co může být cílem nenápadného využití této fotografie? Abychom si zvykli na nové objekty?

8. 10. 2018

Park a parkoviště jedno jsou aneb studie o řešení parkování na sídlišti Ďáblice

MČ Praha 8 zveřejnila 2 roky starou studii, kterou prezentuje jako podklad pro diskuzi o řešení parkování v celé městské části, včetně sídlišť.

V tiskové zprávě MČ vyzývá k zaslání připomínek do 15. listopadu 2018.

Celá studie je velmi obsáhlá (cca 140 MB) a dá se stáhnout z odkazu ve výše zmíněné tiskové zprávě. Abychom vám ušetřili práci, uveřejňujeme níže dvě pro ulici Tanvaldská klíčová schémata.

S malou nadsázkou lze celou studii parafrázovat slovní hříčkou z titulku - podstatou návrhu je záměna parku za parkoviště, tj. rošíření komunikcí na úkor okolních zelených ploch (včetně likvidací vzrotlé zeleně) tak, aby se podélná stání mohla změnit na kolmá.


Tanvaldská - celk. situace
Černé ovce
Klikněte pro zvětšení

Realizace tohoto návrhu by sice přinesla trochu větší kapacitu parkování, ale značně by zhoršila životní prostředí v ulici, především v létě.

Sousedé, postavte se proti této studii a pošlete své připomínky MČ Praha 8!

6. 10. 2018

MČ Praha 8 požádala o stavební uzávěru na sidliště Ďáblice

MČ Praha 8 vydala tiskovou zprávu, podle které bude (po projednání v radě MČ Praha 8) žádat radu Magistrátu hl. města Prahy o vyhlášení stavební uzávěry na území sídliště Ďáblice - znamenalo by to zákaz stavební činnosti s vyjímkou údržby.

Bohužel. z uvedeného materiálu není zcela jasné, zda žádost byla podána (zápis ze schůze rady MČ Praha 8 dne 3. 10. zatím není zveřejněn) a kdy bude radou hl. města Prahy projednána. Zde nemusí být přijata a také, podle vyjádření právníků, může být soudně napadnuta. Při bourání tzv. krčků viděli, jak si některé firmy představují údržbu, takže ani platná stavební uzávěra nemusí být postačující ochranou sídliště.

24. 9. 2018

Předvolební anketa mezi politickými stranami

Spolek Krásné Kobylisy oslovil všechny politické stany a sdružení, kandidující do místních voleb na Praze 8, s několika otázkami:

  1. Souhlasíte s další bytovou výstavbou na sídlišti Ďáblice – ANO/NE?
  2. Jste pro zachování stávající podlažnosticenter obchodů a služeb (Tanvaldská/Střelničná, Frýdlantská, Šimůnkova, Čumpelíkova) – ANO/NE?
  3. Má zůstat hlavní funkcí Center obchodů a služeb občanská vybavenost – ANO/NE?
  4. Souhlasili byste s prodejem dalších pozemků pod objekty Center obchodů a služeb a sousedících pozemků za účelem bytové výstavby – ANO/NE?
  5. Jak navrhujete situaci řešit?

Odpovědi najdete jednak na vývěskách v domě, jednak na webu Krásné Kobylisy - anketa.

18. 7. 2018

Magistrát zrušil ve stavebních předpisech proslunění, před okny vám developer postaví věžák

Ta informace proběhla včera médii - dlohodobý spor o normu proslunění vyhrála strana developerská. Hezky o tom píše ve svém blogu Eva Tylová.

24. 6. 2018

Sídliště Ďáblice ochrání územní studie. Opravdu?

V médiích, například v deníku Metro 21. 6. - Konec růstu bez plánů, Ďáblice má ochránit studie, nebo PRAHATV 19.6. - Sídliště Ďáblice ochrání územní studie, proběhla informace, že Rada hlavního města Prahy v úterý 19.6.2018 schválila zadání územní studie sídliště Ďáblice a zároveň uložila zpracování studie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Stejnou informaci rozeslala také paní Petra Kolínská, náměstkyně primátorky, výborům SVJ na sídlišti.

Citujeme její slova ze zprávy na webu magistrátu:

„Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna. Věřím, že společně s městkou částí Praha 8 a obyvateli sídliště Ďáblice se nám podaří nalézt to nejlepší možné řešení.“

Ondřej Boháč, ředitel IPR (na webu IPR):

„Studie bude mít hlavní úkol, a to chránit sídliště Ďáblice tak, aby se zachovala jeho jedinečná identita. Tento přístup a metodiku bychom rádi aplikovali v budoucnu i na další pražská sídliště.“

Jako vždy - ďábel je v maličkostech resp. v parametrech, které může studie nastavit a které my, jako obyvatelé, můžeme ovlivnit jen částečně, přestože účast veřejnosti je v zadání studie obsažena. Jak tato studie nastaví limity, například výškové, a způsob využití území, zatím nelze odhadnout. Přesvědčení, že např. 6-8 pater je akceptovatelná výška, podporuje i architekt Ondřej Tuček, který figuruje na kandidátce hnutí Osmička žije do komunálních voleb. A to lze vnímat, jako významnou hrozbu pro budoucnost sídliště Ďáblice.

Harmonogram přípravy územní studie (podle IPR):

  • Odevzdání návrhu studie ke kontrole pořizovateli – polovina února 2019
  • Odevzdání návrhu studie k projednání – začátek května 2019

15. 2. 2018

Deník Metro píše o sídlišti Ďáblice

Sídliště Ďáblice. Radní usměrňují developera - tak se jmenuje článek v dnešním deníku METRO.

Tentokrát o nás píší lépe, než v tomto článku ze 4. února, který jakoby vypadnul mluvčímu CPI z aktovky.

15. 2. 2018

CPI má problém - pokračování

Další článek o údajné pohledávce ve výši zhruba 30 miliard vyšel v dnešním (15. 2.) internetových Novinkách (novinky.cz): Patřila nám polovina Vítkova impéria, tvrdí fond v miliardovém sporu s realitním magnátem.

Společnost Investhold v letech 2008 až 2016 financovala aktivity realitní firmy CPI Radovana Vítka částkou téměř devět miliard korun a ovládala poloviční podíl ve společnostech Radovana Vítka. Ve čtvrtek to uvedla firma, která žaluje matku magnáta o rekordní odškodné až 30 miliard korun.

10. 2. 2018

Mediální ohlasy na setkání v Ládví

V televizních zpravodajstvích se onjevily šoty na TV Prima SÍDLIŠTĚ V ĎÁBLICÍCH CHCE OD PLÁNŮ DEVELOPERA UCHRÁNIT I MĚSTO a metropolitní televizi PRAHATV V ĎÁBLICÍCH SE DISKUTOVALO O BUDOUCNOSTI SÍDLIŠTĚ

Z ostatních ohlasů je asi nejazjímavější a nejpodrobnější článek v internetovém Pražském deníku: Boj o podobu ďáblického sídliště pokračuje. Odpor proti věžákům sílí.

6. 2. 2018

CPI má problém

V dnešním internetových Novinkách (novinky.cz) vyšel článek Spor o rekordní odškodné 30 miliard. Firma žaluje matku realitního magnáta Vítka.

Společnost Investhold se sídlem na Marshallových ostrovech podala u Městského soudu v Brně žalobu na matku majitele realitní skupiny CPI Property Group Radovana Vítka Miladu Malou. Firma žádá soud o určení nároku za půjčku peněz a uvádí, že v krajním případě by pokuty mohly překročit až 30 miliard korun, což by byla v Česku rekordní částka požadovaná jako odškodné.

Doufejme, CPI to přibrzdí jejich aktivitách na Ďáblickém sídlišti.

6. 2. 2018

Na setkání v Ládví pukal sál ve švech

Setkání občanů s představiteli města k další budoucnosti sídliště Ďáblice přitáhlo opravdu velké množství lidí, sál pukal ve švech, lidé stáli podél stěn i za dveřmí.


Plný sál v Ládví

Na setkání byla přítomna místostarostka magistrátu p. Kolínská, zástupci IPR, Odboru územního rozvoje magistrátu i městské části Praha 8. Téma bylo sice obecnější, ale řeč se točila především kolem projektů skupny CPI.

V diskusi vystoupila řada našich spoluobčanů, bohužel na ni byl omezený prostor. Na setkání byl i televizní štáb TV Prima a zástupci médií.

27. 1. 2018

Článek o Ďablickém sídlišti v měsíčníku osmička

V únorovém čísle měsíčníku Osmička vyšel článek Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě mrakodrapů na sídlišti Ďáblice.

Článek sám neobsahuje v zásadě nic nového a je spíš bilanční, má však zajímavý ilustrační obrázek, kde je zakresleno "zájmové území" CPI podstatně větší, než jak je zatím známe z předchozích verzí projektu. Zahrnuje i dnešní zelené plochy až k ulici Střelničná. Obrázek údajně pochází z zdrojů magistrátu.


Oblast stavby podle týdeníku osmička

Přijďte se zeptat našich zastupitelů v pondělí 5. února od 18 hodin do KD Ládví.

26. 1. 2018

Účast našich sousedů zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy v médiích

V dnešním (26. 1.) tištěném vydání denníku Právo vyšel článek Lidem vadily různé postoje úřadů k výstavbě v Ďáblicích, o němž by se s malou nadsázkou dalo říct, že je složen z citací interpelací našich sousedů, přednesených na posledním zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy.

Na článek bohužel nelze odkázat přímo, Právo nemá plnohodnotnou eletronickou podobu. Jeho skenovanou verzi nabízíme zde (JPG, cca 200 KB).