BD Tanvaldská
Aktualizováno 06. 06. 2024

Aktuality
Revize plynu

Ve dnech 28. a 29. lisropadu 2023 (úterý - středa) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek - až po spotřebič.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte se na náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/1128. 11. (úterý)17:00 - 18:00
1335/928. 11. (úterý)18:00 - 19:00
1336/728. 11. (úterý)19:00 - 20:00
1337/529. 11. (středa)17:00 - 18:00
1338/329. 11. (středa)18:00 - 19:00
1339/129. 11. (středa)19:00 - 20:00


Kontakt na revizního technika: Milan Poliak 606 747 966
Zpráva Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise provedla v pololetí roku 2023 prověrku hospodaření BD. Zde je její zpráva:
Zápis z kontroly BD 19.6.2023
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Jako každý rok, i v tomto roce máte možnost mimořádnou splátkou uhradit nedoplatek anuity na svém bytě.

Žádost o mimořádnou splátku úvěru můžete odevzdat do 15. 9. 2023 a úhradu provést nejpozději do 30. 09. 2023

Výše nedoplatku hypotéky, který se váže k Vašemu bytu ke dni 31. 7. 2023, Vám bude sdělena od 05. 09. 2022 do 15. 9. 2023. K převodu bytu do vlastnictví nesmí na něm váznou dluhy včetně nedoplatku na kóji.

Informace o hypotéce budeme zájemcům vydávat v kanceláři BD v těchto termínech:

Dendopoledneodpoledne
Úterý 5. 9. 2023-17:00 - 19:00
Středa 6. 9. 202309:00 - 11:0016:00 - 18:00
Čtvrtek 7. 9. 202309:00 - 11:0013:00 - 15:00
Pondělí 11.9.2023-16:00 - 18:00
Úterý 12. 9. 202309:00 - 11:0017:00 - 19:00


Formulář k žádosti o provedení mimořádné úhrady máte možnost obdržet v kanceláři BD a SVJ Tanvaldská – mezi vchody 1338 a 1339. Nezapomeňte vzít sebou občanský průkaz!
Letní odstávka ohřevu teplé vody

Pražská teplárenská,a.s. oznamuje, že z důvodů údržby dojde k plánovanému přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody v období:
sobota 8. 7. 2023 - pátek 14. 7. 2023
Případné další informace můžete získat na webu Pražské teplárenské nebo zákaznické lince 266 751 111.
Zprávy Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise provedla v roce 2022 dvakrát prověrku hospodaření BD i SVJ. Zde jsou její zprávy:
Zápis z kontroly 7.7.2022
Zápis z kontroly 25.10.2022
Zápis členské schůze BD

Zápis 33. řádné a 34. náhradní členské schůze BD, které byly konány 7. 12. 2022 je zveřejněn v sekci ke stažení.

Náhradní členská schůze (řádná nebyla usnášeníschopná) schválila výsledek hospodaření i zpětně za covidové roky.
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Jako každý rok, i v tomto roce máte možnost mimořádnou splátkou uhradit nedoplatek anuity na svém bytě.

Žádost o mimořádnou splátku úvěru můžete odevzdat do 15. 9. 2022 a úhradu provést nejpozději do 30. 9. 2022.

Výše nedoplatku, který se váže k Vašemu bytu ke dni 31. 7. 2022, Vám bude sdělena od 09. 08. 2022 do 15. 9. 2022, kdy nám bude přehled Vašich nedoplatků předložen účetní fy FIRST s.r.o, která pro naše BD Tanvaldská vede evidenci úhrad.

Formulář k žádosti o provedení mimořádné úhrady máte možnost obdržet v kanceláři BD a SVJ Tanvaldská – mezi vchody 1338 a 1339. Nezapomeňte vzít sebou občanský průkaz!
Zpráva Kontroloní a revizní komice

Kontrolní a revizní komise provedla prověrku hospodaření BD. Neshledala žádnou závadu.

Zde najdete její zprávu..
Revize plynu

Ve dnech 3. až 5. ledna 2022 (pondělí až středa) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek - až po spotřebič.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte se na náhradní termín - 6. ledna 2022.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/113. 1. (pondělí)17:00 - 18:00
1335/93. 1. (pondělí)18:00 - 19:00
1336/74. 1. (úterý)17:00 - 18:00
1337/54. 1. (úterý)18:00 - 19:00
1338/35. 1. (středa)17:00 - 18:00
1339/15. 1. (středa)18:00 - 19:00


Kontakt na revizního technika: Milan Poliak 606 747 966
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Jako každý rok, i v tomto roce máte možnost mimořádnou splátkou uhradit nedoplatek anuity na svém bytě.

Žádost o mimořádnou splátku úvěru můžete odevzdat do 15. 9. 2021 a úhradu provést nejpozději do 15. 10. 2021.

Výše nedoplatku, který se váže k Vašemu bytu ke dni 31. 8. 2020, Vám bude sdělena do 30. 9. 2020, kdy nám bude přehled i Vašich nedoplatků předložen účetní fy FIRST s.r.o, která pro naše BD Tanvaldská, vede evidenci úhrad.

Formulář k žádosti o provedení mimořádné úhrady máte možnost obdržet v kanceláři BD a SVJ Tanvaldská – mezi vchody 1338 a 1339, nebo si jej stáhnout zde. Vyplněnou žádost můžete zaslat na mailovou adresu info@tanvaldska.cz do 15. 9. 2021.
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Jako každý rok, i v tomto roce máte možnost mimořádnou splátkou uhradit nedoplatek anuity na svém bytě.

Žádost o mimořádnou splátku úvěru můžete odevzdat do 10. 10. 2020 a úhradu provést nejpozději do 20. 10. 2020.

Výše nedoplatku, který se váže k Vašemu bytu ke dni 31. 8. 2020, Vám bude sdělena po 25. 9. 2020, kdy nám bude přehled všech nedoplatků předložen paní účetní Ježkovou z fy FIRST s.r.o, která pro naše BD Tanvaldská, vede evidenci úhrad.

Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce září bude Vámi složena ještě jedna úhrada dle Výpočtového listu, bude Vám přeplatek vrácen po jeho vyčíslení účetní z fy FIRST s.r.o. ještě do konce tohoto roku.

Formulář k žádosti o provedení mimořádné úhrady máte možnost obdržet v kanceláři BD a SVJ Tanvaldská – mezi vchody 1338 a 1339, nebo si jej stáhnout zde. Může Vám být rovněž zaslána na Vaši emailovou adresu a předat vyplněnou zpět můžete rovněž zasláním na adresu info@tanvaldska.cz nebo sandora47@seznam.cz do 10. října 2020.
Zápis členské schůze BD

Zápis 31. řádné a 32. náhradní členské schůze BD, které byly konány 8. 7. 2020 je zveřejněn v sekci ke stažení.

Náhradní členská schůze (řádná se nesešla) schválila výsledek hospodaření a doporučila pokračovat v opravách fasády.
Odstávka dodávky tepla a TUV

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé užitkové vody (TUV) bude letos podle informace Pražské teplárenské od soboty 11. do pátku 17. července 2020 včetně.

Letos bude mimořádně druhá krátká odstávka od středy 26. do pátku 29. srpna 2020 včetně.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte název ulice.
Pozvánka na 30. řádnou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na 30. řádnou členskou schůzi. Konat se bude ve středu 8. července 2020 od 18 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Pozvánky, obsahující program, byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše.
Vítr nám "pocuchal" střešní atiku

Atika - krycí plech na okraji střechy, byla poškozena silným větrem.
Přinášíme několik obrázků z opravy.

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika
5. května byla revitalizace fasády ukončena

Práce na očištění fasády byly ukončeny, proběhne ještě nové natření fasády v průcodech včetně antigraffiti úpravy.

Bohužel při práci bylo zjištěno, že na povrchových vrstavách fasády jsou pukliny a poškozená místa, která budou potřebovat větší opravu, aby do izolace nezatékalo a plnila svou funkci.

Poškození fasády

Poškození fasády

Poškození fasády

Poškození fasády
Změna provozní doby kanceláře SVJ/BD

Od 1. 5. 2020 je společná kancelář BD a SVJ otevřena každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.
Vyúčtování nákladů na bydlení za r. 2019

Vyúčtování nákladů Vám bude připraveno k předání ve dnech 4. až 6.5.2020 (17:00 - 19:00) v kanceláři vedle vchodu 1336 nebo 1338 Tanvaldská dle vchodů takto:

Vchody 1334 a 1335 - kancelář vedle vchodu 1338

Ostatní vchody - kancelář vedle vchodu 1336

Prosíme, vemte si sebou občanský průkaz a připravze si číslo účtu pro případné zaslání přeplatku.

Přeplatky vyúčtování Vám budou vedením SVJ a BD zaslány na Váš účet, který uvedete na originálu Protokolů o vyúčtování za období 01/2019 – 12/2019. Převzetí protokolu ověříte podpisem. Nedoplatky jste povinni uhradit nejpozději do 31.5.2020 a převzetí vyúčtování rovněž potvrdíte podpisem.

Formuláře s odečty měřidel topení a vodměrů od firmy TECHEM, které mají být přílohou vyúčtování, byly ztraceny Českou poštou, a.s – viz sdělení firmy First ve vytrínách, a budou doloženy do vašich schránek po jejich dodání.
Revitalizace fasády objektu Tanvaldská

Práce, které zajistí očištění fasády od řas, plísní a lišejníků, z části ovlivní Vaše domácí pohodlí. Prosíme proto o Vyklizení lodžií na severní a západní straně domu a v průběhu prací o uzavření oken, aby nedošlo k poškození Vašeho zdraví použitou chemií při prováděných zásazích.
Čištění bude prováděno od 20.4. do 10.5. na průčelích a severní straně domu (do zahrady) horolezeckým způsobem.

Práce ny východním průčelí

Práce na severní straně
Zápis členské schůze BD

Zápis 29. řádné a 30. náhradní členské schůze BD, které byly konány 17. 12. 2019 jezveřejněn v sekci ke stažení.
Pozvánka na 29. řádnou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na 29. řádnou členskou schůzi. Konat se bude v úterý 17. prosince 2019 od 19 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Zápis z náhradní členské schůze BD

Náhradní členská schůze BD byla konána 4. 9. 2019 a sešlo se na ní více než povinné minimum členů, proto byla usnášeníschopná.

Na schůzi se podařilo zvolit nové orgány BD - výbor i kontrolní a revizní komisi. Zápis je v sekci ke stažení.
Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na Náhradní členskou schůzi. Konat se bude ve středu 4. září 2019 od 19 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Program schůze bude stejný - hlavním tématem bude volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Zápis z mimořádné členské schůze BD

Na mimořádnou členskou schůzi 23. června přišlo pouze 51 členů BD (nutné minimul je 93 členů), schůze proto nebyla usnášení schopná.

Zápis je v sekci ke stažení.
Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na Mimořádnou členskou schůzi. Konat se bude ve středu 26. června. 2019 od 19 hodin v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy). Předmětem schůze bude volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Žádost členů BD o svolání členské schůze BD

Skupina členů BD zaslala představenstvu BD žádost o svolání členské schůze (podle čl. 34 odst. 6 stanov BD). Navržen je termín 26. června. 2019 (středa) od 18 hodin v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy). Předmětem schůze by měla být především volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Žádost i přílohu s podpisy můžete stáhnut v sekci ke stažení.
Zápis z 27. řádné a 28. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzávěrku BD za rok 2018, dále byly zvoleni noví členové představensta pánové František Mühlfeit a Alfréd Ducháč. Do kontrolní a revizní komise byly zvoleny Helena Výborná a Markéta Böhmová. Oba orgány nejsou kompletní, vždy jeden člen chybí.
27. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 27. řádnou členskou schůzi na na pondělí 13. 5. 2019, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Hlavními body programu bude volba nových členů představenstva i kontrolni a revizní komise, dále je v programu schválení hospodářského výsledku za rok 2018 a návrh na změnu správcovské firmy a profesionalizaci vedení družstva i SVJ.

Kandidáti, navržení do představenstva BD a jeho kontrolní a revizní komise:
Ondřej Kliment
František Mühlfeit
Alfred Duchač
Helena Výborná
Iva Pfflerová
Markéta Böhmová


Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 28. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.